Strategický plán
  Úvodní informace
   K čemu je ?
  Proces
  Krajská strategie
  Krumlovská strategie
  Městský tým
  Akční plán
  Databáze projektů
Vyjádřete se:
 Ke strategii
 K akčnímu plánu


Registrovaní
 Přihlášen: neznámý
   Přihlásit
   Online registrace


Úvodní informace


Strategické plánování rozvoje města Českého Krumlova probíhá v různé intenzitě již od roku 1995 a bylo na něj vynaloženo nemalé úsilí, především formou často dobrovolné práce desítek kompetentních obyvatel města.
TYTO STRÁNKY ZŘÍDIL ICOS ČESKÝ KRUMLOV PRO MĚSTO ČESKÝ KUMLOV V RÁMCI SPOLUPRÁCE NA OBNOVENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2003. V SOUČASNÉ DOBĚ SLOUŽÍ TYTO STRÁNKY POUZE JAKO ARCHIV INFORMACÍ. AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV NAJDETE NA STRÁNKÁCH WWW.MU.CKRUMLOV.CZ/OBCAN (SEKCE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ).


Strategický plán rozvoje města byl již mnohokrát využit. Sloužil například jako jeden z podkladů pro vytváření územního plánu rozvoje města nebo pro vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu. Řada místních institucí také úspěšně využila strategický plán pro formulaci vlastních projektů a získávání nemalých prostředků z externích zdrojů-tedy mimo rozpočet města.

Vedení města, které vzešlo z komunálních voleb na podzim 2002, na tradici strategického plánování navazuje. Zohledňuje však při tom také změny, ke kterým došlo v bezprostředním i vzdálenějším okolí města, zejména na vznik krajů a proces evropské integrace.

Významnými prvky práce na strategickém plánu rozvoje města jsou:
1. Aktualizace dosavadních výstupů strategického plánování.
2. Změna formátu strategického plánu rozvoje města tak, aby tento byl maximálně slučitelný s programovými dokumenty Jihočeského kraje a České republiky.
3. Vyšší srozumitelnost strategického plánu pro občany, a to jak úpravou formy městské strategie, tak i její vyšší propagací a vtažením občanů do procesu strategického plánování


Od strategického plánu rozvoje města Český Krumlov očekáváme především, že bude:
1. Sloužit jako podklad pro jiné koncepční dokumenty ve městě a pro řízení města a jeho organizací.
2. Rozvíjet a konkretizovat programové dokumenty kraje a ČR tak, abychom mohli efektivně žádat a získávat finanční prostředky odjinud, především ze strukturálních fondů Evropské unie.
bezpečnostní certifikát bc60a7bbc48e9c2368218c7ebd38d095